Aplikacja „Kwarantanna domowa” – lokalizacja osób z koronawirusem

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało w dniu 19 marca 2020 o wprowadzeniu na smartfony aplikacji „Kwarantanna domowa”. Dzięki aplikacji osoby poddane kwarantannie domowej będą mogły w łatwy sposób potwierdzić, że spełniają jej zasady.

Aplikacja „Kwarantanna domowa” w sklepie Google Play

Proces aktywacji aplikacji polega na podaniu numeru telefonu i wpisaniu kodu SMS, który otrzymamy. Oczywiście aplikacji należy pozwolić na dostęp do lokalizacji naszego urządzenia. Po aktywowaniu aplikacji osoba poddana kwarantannie powinna zrobić sobie zdjęcie. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że aplikacja będzie możliwa do uruchomienia tylko u osób, które już zostały poddane kwarantannie (przypisany nr telefonu do osoby).

Osoby poddane kwarantannie, które posiadają aktywną aplikację będą otrzymywać jeden lub kilka SMS-ów z poleceniem zrobienia i wysłania zdjęcie selfie.

Zgodnie z regulaminem do obowiązków użytkownika należy:

  1. Użytkownik zobowiązany jest poinformować odpowiednie służby o każdej zmianie jego danych, tj. Imienia, nazwiska, lokalizacji odbywania kwarantanny lub numeru telefonu
    udostępnionych w ramach Aplikacji.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do należytego i zgodnego ze stanem faktycznym wykonywania Zadań.

Dzięki lokalizacji przy pomocy GPS oraz systemowi wykrywania twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu kwarantanny – podkreśliło Ministerstwo Cyfryzacji.

„Dziennie trzeba będzie zrobić jedno lub kilka takich zdjęć. Prośby o ich wykonanie będziemy wysyłać z zaskoczenia. Idea jest dokładnie taka sama, jak przy niezapowiedzianych wizytach funkcjonariuszy policji” – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Według regulaminu czas przeznaczony na wykonanie zdjęcia to 20 minut od otrzymania SMS-a. Niezrealizowanie zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem i zasadami może skutkować powiadomieniem o tym fakcie służb, a w konsekwencji zastosowaniem przez nie środków przymusu określonych w ustawie.

Kwarantannie domowej poddawane są obecnie osoby wracające z zagranicy albo takie, które miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Kwarantanna oznacza m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym się ją odbywa. Przestrzeganie zakazu dotychczas sprawdzała na miejscu policja, a za złamanie warunków grozi mandat do 5000 zł.

Czy to początek pełnej inwigilacji obywatela? Obecna sytuacja sprzyja wprowadzaniu nowych instrumentów ustanawiających rygor dla społeczeństwa. Oczywiście wszystko w imię „bezpieczeństwa”. Zdrowie jest dla nas najważniejsze, ale tuż za nim powinna być wolność obywatela.

Źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/aplikacja-kwarantanna-domowa–ruszyl-proces-jej-udostepniania

Dodaj komentarz

  Subscribe  
Powiadom o