Inwigilacja, szpiegostwo, podsłuch – na czym polega?

Inwigilacja – ogólnie można określić jako czynności mające na celu śledzenie oraz monitorowanie zachowań ludzi. Kilka głównych metod inwigilacji: podsłuch GSM (telefonu komórkowego), śledzenie (poprzez np. GPS), podsłuch przesyłanych danych w sieci Internet, przeszukiwanie danych komputerowych.

Najczęściej inwigilacja odbywa się bez wiedzy osoby „szpiegowanej”, może to być systematyczna obserwacja kogoś przez służby policji, wojska bądź przez prywatnych detektywów.

Stosowana m.in. w państwach o ustroju totalitarnym jako powszechne narzędzie do ingerowania w życie prywatne obywateli. W państwach demokratycznych inwigilacja jest również powszechnie używana. Nie zdając sobie z tego sprawy każdy z nas może być w każdej chwili podsłuchiwany, podglądany czy lokalizowany.

Inwigilacja wg. Wikipedii

Inwigilacja (od łac. invigilare- czuwać nad czymś) – ogólnie: określenie zespołu czynności stosowanych do śledzenia (monitorowania) zachowań ludzi.

Stosowana jest m.in. w państwach o ustroju politycznym totalitarnym, jako narzędzie do ingerowania w życie prywatne obywateli, a także dyskretny (tajny) nadzór nad osobą, grupą, organizacją, poprzez systematyczną obserwację agentów (tzw. wtyczki) np. policję, służby specjalne lub prywatnego detektywa.

Inwigilacja elektroniczna rozwija się w państwach demokratycznych, głównym promotorem jej rozwoju są Stany Zjednoczone, które tłumaczą swoje działania za konieczne w celu zwalczania terroryzmu. Rozmowy telefoniczne, transfer danych poprzez Internet, maile, transmisja satelitarna mogą być monitorowane przez automatyczne systemy nasłuchu. Przykładem takiego systemu może być amerykański Echelon, który swoim zasięgiem obejmuje znaczną część globu.